1. Wie mag deelnemen?

Algemeen.
Strade Crubeca is een koers die vooral gericht is op deelnemers uit Kruibeke en haar
randgemeenten. Dit wil niet zeggen dat deelnemers van verder weg niet toegelaten
worden. Echter zal er wel op gelet worden dat dit niet de overhand neemt. Strade
Crubeca is een recreatieve koers met de focus op het evenement en de beleving en
niet zozeer op de competitie. Uiteraard zal er ook een podium zijn waar de eerste 3 in
de prijzen vallen.
Het parcours is voor de individuele- en estafette koers +/- 4,2 km lang en gaat over
gravel-, onverharde- en verharde wegen. Voor de kids beperkt
het zich tot de ringdijk op gravel en bij goede weersomstandigheden beneden de dijk.
Het parcours voor de kids is +/- 2.2 km lang.


A. Individuele koers
De eerste ronde wordt in groep op een gematigd tempo afgelegd, om iedereen de
kans te geven het parcours te verkennen. De officiële start is een vliegende start
vanaf een aangegeven punt op de ringdijk. Mannen - 45 jaar rijden dan nog 7 rondes,
vrouwen en mannen + 45 rijden 5 rondes, maar deelname aan de categorie - 45 is
uiteraard toegelaten. Het klassement waar je u in opgeeft bij inschrijving is bindend.
Elke ronde is +/- 4,2 km lang. De minimumleeftijd om deel te nemen, is 16 jaar
(paspoort is noodzakelijk).
Het inschrijvingsgeld bedraagt 15 euro.  Iedere deelnemer ontvangt een geschenk

B. Estafettekoers
Deze koers heeft geen verkenningsronde. Een team bestaat uit minstens 3 en
hoogstens 5 renners, die elk minstens 1 en hoogstens 2 ronden afleggen. In deze reeks rijden we 8 ronden. Geen
minimumleeftijd om deel te nemen en geen verschil tussen mannen, vrouwen en
gemengde ploegen.
Het inschrijvingsgeld per ploeg bedraagt 15 euro. De eerste 3 ploegen ontvangen een
podiumprijs.

C. Kids van 6 tot 16 jaar.
In deze koers zijn 2 klassementen, 6 tem 11 jaar en + 12 jaar. Er is een apart
klassement voor jongens en meisjes. Het parcours blijft op en direct naast de ringdijk
(dijk dichtst tegen Kruibeke dorp). Er wordt niet in de polders gereden.
De lengte van het parcours is +/- 2.2 km. De eerste ronde is een gezamenlijke ronde
waar het parcours verkend wordt en de nodige aandachtspunten om een veilige
koers te rijden toegelicht worden. Vervolgens wordt er door de -12 jarigen nog 1
ronde gereden en de + 12 jarigen 2 rondes.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 5 euro. Iedere deelnemer ontvangt een geschenk en er
zijn podiumprijzen voorzien voor de eerste 3 van elke categorie.

2. Betreffende de wedstrijd

Alle soorten fietsen zijn toegelaten, behalve degenen met elektrische of enige andere
ondersteuning. De start en finish van elke koers is aan het KLJ lokaal, de Kruibeekse
Poort.

Start van de kids koers is om 14.00h met aansluitend de podium ceremonie
Officieuze start van de individuele koers om 15.30h
Start van de estafettekoers om 17.30h
De podiumceremonie voor deze laatste 2 categorieën is om 19.00h. (Niet aanwezig,
dan gaat de prijs naar de volgende)
Wanneer tijdens de koers door de koersdirectie met de rode vlag wordt gezwaaid,
wordt de koers geneutraliseerd tot terug de groene vlag wordt gezwaaid.
Indien men door de politie of de koersdirectie uit de wedstrijd zou gezet worden,
dient men er rekening mee te houden dat men terug het normale verkeersreglement
moet volgen.
Bij een geschil is enkel de organisatie van de Strade Crubeca v.z.w. bevoegd om
hieromtrent een beslissing te nemen.
Het bestuur van Strade Crubeca v.z.w. is als enige bevoegd om een inschrijving tot
deelname aan een koers door hen georganiseerd te accepteren of te weigeren.
Het bestuur van Strade Crubeca v.z.w. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
verlies, schade of diefstal van materiaal of andere persoonlijke goederen van een
deelnemer.

Het bestuur van Strade Crubeca v.z.w. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor
eventuele ongevallen. Indien er door een deelnemer schade wordt berokkend aan een
derde, zal de deelnemer ten allen tijde de Strade Crubeca vrijwaren in hoofdsom,
intresten en kosten.
 
3. Na te leven punten

- dragen van een valhelm, voor alle categorieën, is verplicht.
- rugnummers op linker zijde.
- elke deelnemer moet medisch in orde zijn.
- deelname op eigen risico.
- ondertekenen van het inschrijvingsformulier.
- de aanwijzingen van de koersdirectie en politie dienen strikt opgevolgd te worden. 


4. Inschrijving

Inschrijven kan op voorhand (tot max 15 teams voor de estafettekoers) of ter plaatse
in het rennersdorp achteraan op de Scheldelei
Afhalen rugnummers en ter plaatse inschrijven kan vanaf 13.00h
Identiteitskaart meebrengen.

5. Parcoursbeschrijving

Individuele koers van 4 x 8 km, incl. verkenningsronde.
Er wordt gestart aan het rennersdorp achteraan de Scheldelei. (info punt Vlaamse Waterweg).
Er worden 8 plaatselijke ronden van 4,2 km gereden waarvan de eerste achter de speed
pedelec met rode vlag. (de vrouwen en + 45, rijden 5 ronden) Bij de eerste passage
wordt de groene vlag gezwaaid. Dit is de officiële start van de koers.
Estafettekoers van 8 x 4,2 km:
Er wordt gestart aan het rennersdorp achteraan de Scheldelei. (info punt Vlaamse Waterweg).  Er worden 8 plaatselijke
ronden van 4,2 km gereden. Deze koers heeft geen verkenningsronde.
Kids koers van 2 x 2.2 km tem11 jaar en 3 x 2.2 km voor + 12 jaar. Er wordt gestart
aan het aan het rennersdorp achteraan de Scheldelei. (info punt Vlaamse Waterweg). De eerste ronde is een gezamenlijk ronde
onder begeleiding.


6. Prijzen

De eerste drie van elke categorie krijgen een podiumprijs. (Bij de estafette zijn dit de
eerste 3 teams).
Voor elke deelnemer is er sowieso een deelnameprijs voorzien.


7. Prijsuitreiking


Kids koers, aansluitend op de wedstrijd, voorzien tussen 15.00h en 15.30h
Individueel en estafette om 19h.
De uitreiking vindt plaats op het podium aan de KLJ lokalen ‘de Kruibeekse poort’.


8. Wist je datjes


Het rennersdorp achteraan de Scheldelei. (info punt Vlaamse Waterweg) opent om 13h voor de
inschrijvingen en afhaling rugnummers. Daar zijn toiletten voorzien. Er is een ruimte waar men zich kan omkleden en privé spullen kan
achterlaten. De organisatie is echter niet verantwoordelijk voor diefstal, maar wij
kunnen wel, beperkt, waardevolle zaken voor u in tijdelijk beheer nemen. Dit is af te
spreken met de mensen die de inschrijvingen doen. Er wordt een fietsenstalling
voorzien die enkel toegankelijk is voor deelnemers. Let op, deze bewaking stopt op
het aangegeven uur ter plaatse.
Er is een gelegenheid voorzien om eten en drinken aan te kopen via bonnetje. Voor de
kids is er een springkasteel voorzien en uiteraard een groot plein waar men zich kan
uitleven, als het weer het toelaat tenminste.
Om 20h sluit het rennersdorp, maar in Polder Noord gaat het feest verder met een
aantal speciale activiteiten. Meer info zal u zeker via Polder Noord kenbaar worden
gemaakt.
Wij hopen op goed weer, een toffe sfeer en vooral op een dag dat mensen zich
kostelijk hebben kunnen amuseren.

Nog vragen?
Via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sportieve groeten vanwege,
Het Strade Crubeca-team.